Budowa i rodzaje hal przemysłowych

wnętrze hali hillwood w strykowie obok Łodzi - Generalny Wykonawca - rex-bud budownictwo

Budowa i Projektowanie hal magazynowych

Firma Rex-Bud oferuje kompleksowe wykonawstwo hal magazynowych. Zrealizowaliśmy ponad 400 000m2 hal w konstrukcji stalowej, żelbetowej i mieszanej.

Pierwszym krokiem w procesie inwestycji jest projektowanie i sporządzanie dokumentacji budowlanej. Już na tym wczesnym etapie rozpoczynamy ścisłą współpracę z Klientem i Inwestorem, dostosowując wymiary rzutu poziomego oraz wysokość hali do indywidualnych potrzeb Klienta, wymagań z zakresu ochrony ppoż. oraz przede wszystkim do typu i rodzaju i ilości produktów w niej magazynowanych. Optymalizacja pozwala na:

• uzyskanie ekonomicznego rozwiązania

• zapewnienie trwałości i bezusterkowości

• wydajne zagospodarowanie dostępnego terenu działki

• optymalizację wykorzystania powierzchni hali

• najkorzystniejszy dobór wymiarów hali, tj. jej wysokości i powierzchni oraz kubatury

• indywidualizację doboru sposobu składowania oraz magazynowania towaru

• wspólny wybór rodzaju i typu systemu magazynowego spośród oferty czołowych dostawców w Europie

Generalny wykonawca hali produkcyjno-magazynowej dla Hillwood w Słubicach - Rex-bud budownictwo

W celu zapewnienia funkcjonalności zaplecza dostawczo-ekspedycyjnego oraz płynności ruchu załadowczo-wyładowczego dobieramy powierzchnię oraz lokalizację placów manewrowych i dróg. Proponujemy optymalne rozwiązania w doborze rodzaju, ilości i wymiarów zarówno  bram, ramp, doków załadowczych jak i projektujemy cały układ komunikacji kołowej na działce (projekt organizacji ruchu) w obrębie posiadanego terenu.

W procesie projektowania oraz w trakcie wznoszenia budowli hal zawsze uwzględniamy wszelkie zapisy Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych, Norm przedmiotowych, oraz przepisów odrębnych , ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Umożliwia nam to odpowiedni dobór instalacji przeciw pożarowych, zapewnienie dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie konstrukcji nośnej przed wpływem temperatury.

 

Magazyn jest obiektem budowlanym przystosowanym do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.

Najczęściej podzielony jest na cztery obszary bezpośrednio odpowiadające podstawowym fazom  procesu magazynowania. Zaliczają się do nich strefy przyjęć, składowania kompletacji i wydań towaru.

Strefa przyjęć stanowi wydzieloną przestrzeń służącą do przeprowadzenia wszelkich czynności operacyjno-technologicznych  związanych z odbiorem towaru. Strefa  składowania służy do gromadzenia i przechowywania towaru przyjętego do magazynu. Jest ona przestrzenią zasadniczą w magazynach, a jej wielkość zależy od poziomu przechowywanego zapasu i stosowanej technologii składowania. Strefa kompletacji służy do zbierania odpowiedniej ilości konkretnych produktów będących przedmiotem jednego z zamówień. Może być ona połączona ze strefą składowania lub stanowić oddzielną jednostkę organizacyjną. Strefa wydań jest wydzieloną przestrzenią przeznaczoną na czynności organizacyjno-techniczne związane z ekspedycją towarów.

plc-parzniew-dpd-rexbud-budownictwo-generalny-wykonawca-hal-stalowych-przemysłowych-realizacje-magazynowe-storage-house-general-concractor-poland-4

Budowa i Projektowanie hal magazynowych i logistycznych

Firma Rex-Bud oferuje kompleksowe wykonawstwo hal magazynowych. Zrealizowaliśmy ponad 400 000m2 hal w konstrukcji stalowej, żelbetowej i mieszanej.

Główną częścią hali logistycznej jest magazyn, w którym składowane są materiały na czas kompletowania zamówień oraz strefy przyjęć i wydań towaru wraz z ich infrastrukturą. Produkty i materiały zazwyczaj składowane są w budynku jedynie na krótki okres czasu, w związku z czym powierzchnia komunikacyjna stanowi znacznie większą część hali, niż w przypadku typowych magazynów.

Pierwszym krokiem w procesie inwestycji jest projektowanie i sporządzanie dokumentacji budowlanej. Już na tym wczesnym etapie rozpoczynamy ścisłą współpracę z Klientem i Inwestorem, dostosowując wymiary rzutu poziomego oraz wysokość hali do indywidualnych potrzeb Klienta, wymagań z zakresu ochrony ppoż. oraz przede wszystkim do typu i rodzaju i ilości produktów w niej magazynowanych. Optymalizacja pozwala na:

• uzyskanie ekonomicznego rozwiązania

• zapewnienie trwałości i bezusterkowości

• wydajne zagospodarowanie dostępnego terenu działki

• optymalizację wykorzystania powierzchni hali

• najkorzystniejszy dobór wymiarów hali, tj. jej wysokości i powierzchni oraz kubatury

• indywidualizację doboru sposobu składowania oraz magazynowania towaru

• wspólny wybór rodzaju i typu systemu magazynowego spośród oferty czołowych dostawców w Europie

Hala wielkopowierzchniowa rhenus logistics budowana w formule zaprojektuj i wybuduj przez Generalnego Wykonawcę Rexbud

Projektowanie i budowa hal produkcyjnych

Projekt rozpoczynamy od dogłębnej analizy technologii produkcji do której dostosowujemy wszystkie elementy architektury i konstrukcji. W trakcie pracy i rozwijania koncepcji wspomagamy Klienta, pomagając mu precyzować jego potrzeby i wymagania, przedstawiamy nasze sugestie oraz propozycje, a następnie wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Projektując zapewniamy integralność hali produkcyjnej z częścią socjalną budynku jednocześnie pamiętając o ich odrębności funkcyjnej. Na każdym etapie inwestycji staramy się przewidywać kierunki rozbudowy obiektu, aby umożliwić jego przyszłe zmiany.

Hale produkcyjne ze względu na swoją funkcję i specyfikę obciążeń wymagają odrębnego podejścia do wykonawstwa. Korzystając z 20 lat doświadczenia, sugerujemy Inwestorowi możliwe zmiany prowadzące do optymalizacji elementów hali i zmniejszenia kosztów budowy przy zachowaniu pierwotnych założeń architektonicznych.

Wysoki komfort użytkowania zapewniamy poprzez dobór innowacyjnych materiałów wykończeniowych i izolacyjnych, zastosowania niskoemisyjnego szkła w fasadach budynku oraz zastosowania innowacyjnych systemów z zakresu ogrzewania, zaawansowanej wentylacji i klimatyzacji. Proponowane rozwiązania wpływają na komfort pracy oraz  niskie koszty eksploatacji.

Generalny wykonawca hali produkcyjno-magazynowej dla Hillwood w Słubicach - Rex-bud budownictwo
plc-parzniew-dpd-rexbud-budownictwo-generalny-wykonawca-hal-stalowych-przemysłowych-realizacje-magazynowe-storage-house-general-concractor-poland-4
Generalny wykonawca hal handlowych w Polsce zrealizował budowę centrum handlowego Decathlon w Polsce i na Węgrzech - obiekt z zewnątrz

WYkonywanie hal handlowych

Firma Rex-Bud jako Generalny Wykonawca w swoim portfolio posiada kilka znaczących realizacji o charakterze handlowym. Wykonaliśmy do tej pory obiekty o zróżnicowanym standardzie i powierzchni użytkowej z przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych i hurtowych. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań dla hal o funkcji handlowej charakteryzujących się wysoką estetyką wykonania i ekonomią rozwiązań. Projektując i wykonując kładziemy nacisk na potrzeby najemców, potencjalnych ich klientów, dbając jednocześnie o walory użytkowe obiektu.

Hale handlowe lokalizowane są najczęściej w miejscach średnio zurbanizowanych oraz w przestrzeni wiejskiej. Z reguły są to obiekty jednopoziomowe, gdzie prowadzona jest zarówno sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa różnorodnych artykułów odzieżowych, RTV i AGD, budowlanych, wyposażenia wnętrz, spożywczych i in. Powierzchnia hali podzielona jest na poszczególne stoiska handlowo – usługowe posiadające zróżnicowaną powierzchnię, dopasowaną do charakteru oferowanych w niej dóbr i preferencji najemców.

Hala przemysłu spożywczego budowana przez Rex-Bud budownictwo dla Pasta food company

Hale Spożywcze i produkcji spożywczej

Budowa hal produkcji spożywczej wymaga zachowania najwyższych standardów wykonawstwa w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i sterylności. Obiekty tego typu muszą stosować się do szczególnie zaostrzonych norm sanitarno-higienicznych oraz wymagań środowiskowych, które zapewniamy między innymi dzięki:

• zabezpieczeniu okładzin bezpieczną dla żywności, grubo powłokową żywicą firmy BASF o wysokiej odporności korozyjnej

• wykonywaniu pod częścią procesową kanalizacji podposadzkowej z wpustami oraz odwodnieniem liniowym ze stali kwasoodpornej

• stosowaniu cokołów i odbojów ze stali nierdzewnej dla zabezpieczenia ścian higienicznych

• wykorzystywaniu w magazynach żywności oraz kuchniach płyt w wykończeniu INOX (z nierdzewnej stali)

• stosowaniu w pomieszczeniach produkcyjnych najwyższej jakości płyt firmy RUUKI z powłoką Food Safe

• realizacji elektrycznie sterowanych drzwi ze stali nierdzewnej oraz drzwi typu flip-flap

• montaż specjalnych żaluzji akustycznych na dachu budynku zmniejszających natężenie hałasu związanego z produkcją lub przetwórstwem wewnątrz hali

HALE STALOWE, ŻELBETOWE CZY W KONSTRUKCJI MIESZANEJ?

Jedną z największych zalet hal stalowych jest krótki czas montażu – nawet w 30 dni oraz opłacalność ekonomiczna. Duże znaczenie ma także:
  • wysoki stopień personalizacji rozwiązań
  • dowolność aranżacji wnętrza
  • lekkość i smukłość konstrukcji
  • prostota montażu i możliwość przeniesienia konstrukcji w inne miejsce
  • duża rozpiętość i rozstaw ram głównych

Podstawowym atutem hal żelbetowych jest ich ognioodporność niemożliwa do uzyskania w halach stalowych oraz wysoka sztywność. Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo konstrukcji – zniszczenie każdorazowo poprzedzane jest silnym zarysowaniem elementów nośnych. Hale o konstrukcji żelbetowej charakteryzują się również większą odpornością na warunki zewnętrzne (porywy wiatru, długotrwały opad śniegu) oraz mniejszą wrażliwością na drgania wywołane pracą maszyn, co czyni je atrakcyjnymi w halach produkcyjnych.

Hale o konstrukcji mieszanej pozwalają na połączenie podstawowych zalet hal stalowych oraz hal żelbetowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje:
  • ognioodporność konstrukcji głównej niemożliwa do uzyskania w przypadku hal stalowych
  • duża rozpiętość i rozstaw ram głównych
  • wysoki stopień prefabrykacji zarówno części stalowej, jak i żelbetowej
  • brak wymogu dodatkowego zabezpieczenia słupa przeciw uderzeniom wózków widłowych
Hala o konstrukcji mieszanej najczęściej projektowana jest w sytuacji, gdy wymagana jest wysoka odporność ogniowa jedynie konstrukcji głównej, natomiast konstrukcja dachu nie posiada zaostrzonych wymagań ppoż. Pozwala to zastosować lekką, stalową konstrukcję dachu co w znaczny sposób wpływa na walory ekonomiczne obiektu. Żelbetowe słupy oraz dźwigary zazwyczaj projektowane są jako prefabrykowane.
Generalny wykonawca hali produkcyjno-magazynowej dla Hillwood w Słubicach - Rex-bud budownictwo
goodman-grodzisk-mazowiecki-hala-magazynowa-realizacja-rex-bud-budownictwo-biuro-łódź-budynki-przemysłowe-w-polsce-generalne-wykonawstwo8